Kto sme

Spoločnosť vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti Ritschny kovošrot a sběrné suroviny so sídlom v Opave, Česká republika. Od roku 2011 má spoločnosť výlučne jediného slovenského vlastníka.

Spoločnosť sa zaoberá obchodovaním so železným šrotom, prioritne so železnými a liatinovými šponami. Hlavnými odbytovými destináciami sú Poľsko, Česko, Taliansko, Rakúsko..

Čo ponúkame

Je súčasťou vašeho podnikania trieskové obrábanie kovov? Neviete čo s množstvom špôn či tiesok vznikajúcich pri obrábaní kovov? Nemáte v pláne odpadového hospodárstva vyriešenúm túto oblasť nakladania s odpadom? Potom je tu pre Vás naša spoločnosť Ritschny Slovakia s.r.o.

Zavolajte

Našou špocializáciou sú hlavne oceľové a liatinové špony, nový plech a hrubý šrot.Zavolajte, radi poradíme.

Prídeme

V prípade že uvedený materiál vlastníte, alebo požadujete, kontaktujte nás.Prídeme a dohodneme sa.

Odvezieme

Materiál vozíme nákladnými autami s Al, resp. Fe návesmi, bez hydraulickej ruky. Samozrejme využívame aj železničnú prepravu.

-->

Kontaktujte nás:_

v prípade záujmu o naše služby na niektorý z uvedených kontaktov alebo priamo z kontaktného formulára.

Ritschny Slovakia s.r.o

Krivá ulica 10

931 01 Šamorín

e-mail: logistika@ritschny.sk